import pywikibot
from pywikibot import pagegenerators as pg
import random
import requests
import json

LANG = "sv"
site = pywikibot.Site("en", 'wiktionary')
catname = "Swedish adjectives"

cat = pywikibot.Category(site, catname)
gen = pg.CategorizedPageGenerator(cat)

def exists(lang, lemma):
  headers = {'Accept': 'application/json'}
  url = "https://tools.wmflabs.org/lexeme-forms/api/v1/duplicates/www/{}/{}".format(lang, lemma)
  response = requests.get(url, json={"key": "value"}, headers=headers)
  if response.text:
    return True
  else:
    return False
  

words = []

for g in gen:
  title = g.title(withNamespace=False)
  if not exists(LANG, title):
    print(title)
WARNING: /srv/paws/lib/python3.6/site-packages/ipykernel_launcher.py:27: DeprecationWarning: withNamespace argument of pywikibot.page.BasePage.title is deprecated; use with_ns instead.

Swedish adjectives
1:a
abderitisk
abdikerad
abdominal
abelsk
abessinsk
abnorm
abonnerad
aborterad
absolutistisk
absorberad
absorberande
abstraherad
accelererad
accentuerad
accepterad
acklimatiserad
ackommoderad
ackompanjerad
ackumulerad
ackurat
adderad
additiv
adeqvat
adertonde
adiabatisk
adjektiv
adjektivisk
adjungerad
adlad
adlig
administrativ
administrerad
adoptiv
adresserad
affektiv
affin
agerande
aggressiv
agrar
ajour
aktad
aktiverad
aktualiserad
akustisk
akut
akvatisk
albino
alert
alfabetisk
alfanumerisk
algebraisk
algoritmisk
alkemisk
allegorisk
allena
allittererad
allmän
allmängiltig
allmänspråklig
allsvensk
alltså
allvetande
alternerad
altruistisk
amoralisk
amorf
amorterad
amper
amputerad
anad
anakronistisk
analyserad
analytisk
anarkistisk
andlig
andra
andtruten
angelägen
angenäm
angripen
animerad
aningslös
anklagad
ankommen
anlagd
anländ
anlöpt
anmäld
anmärkningsvärd
annekterad
annorlunda
annullerad
anonym
anpassad
anrättad
ansad
ansedd
anslagen
ansluten
anspelad
ansträngande
ansträngd
anställd
anständig
antagen
antarktisk
antastad
antecknad
antiamerikansk
antidemokratisk
antiferromagnetisk
antik
antikommutativ
antiparallell
antirakitisk
antiseptisk
antisymmetrisk
antonym
antydd
anvisad
använd
användardefinierad
apokalyptisk
appellativiserad
applicerad
applåderad
approximerad
arbetad
areell
argumenterad
aristotelisk
aritmetisk
arkaisk
arkiverad
armenisk
armerad
arrangerad
arrangerande
arrenderad
arresterad
artbestämd
artig
artikulerad
askad
assimilerad
assisterad
associativ
associerad
assurerad
astronomisk
asturisk
asymmetrisk
asymptotisk
atmosfärisk
atombombad
atomisk
atomär
atonal
attackerad
attesterad
attisk
attraherad
attraktiv
audiovisuell
auktoritär
autentisk
automatiserad
avancerad
avannonserad
avbildad
avbruten
avfyrad
avgjord
avgränsad
avhandlad
avhärvlad
avhållen
avis
avlagd
avliden
avlägsen
avlägsnad
avlöst
avrest
avrättad
avsatt
avsedd
avsiktlig
avskedad