import re, csv
file = open('rimord.csv', 'w', newline='')
writer = csv.writer(file)
text = 'Löpare får alltid något drömskt i blicken när de pratar om runners high, det endorfinpåslag som ett riktigt hårt träningspass kan medföra. Endorfiner är en form av naturliga opiater som kemiskt sett påminner om morfin. Det är helt enkelt kroppens eget hemkokta knark och det har en förmåga att döva känslor av smärta hos en utmattad löpare.Enligt den brittiske antropologen och evolutionspsykologen Robin Dunbar vid universitetet i Oxford i England kan ett fenomen som liknar runners high inträffa när vi läser en bok som berör oss på djupet. Han menar till och med att det finns fog för att prata om readers high – alltså ett läsrus.– Ända sedan Aristoteles la fram sina teorier om katarsis har vi diskuterat tragedins psykologi, men vi har inte vetat något om hur detta har tagit sig uttryck i hjärnan. Vi kan visa att endorfinsystemet, som är en del av hjärnans smärtcentrum, aktiveras när vi engageras emotionellt av en berättelse, säger Robin Dunbar angående en studie som han ansvarat för och som publicerades i Royal Society Open Science nu i onsdags.I studien undersöktes försöksdeltagarnas reaktioner när de såg en sorglig film. Men Robin Dunbar betonar att resultaten kan appliceras på berättande i alla former.– Det som gjorde mig intresserad av just tragedin är det faktum att vi hela tiden återvänder till tragiska historier, vilket kan tyckas lite märkligt. Varför väljer vi att plåga oss? Varför går vi på teatern och ser ”Kung Lear”, om och om igen? Sannolikt är det endorfinkicken som är lockelsen. Det handlar alltså om ett ljuvt lidande, säger Robin Dunbar och förklarar att endorfinpåslag kan skapa ett psykologiskt beroende och därmed en form av abstinensbesvär.– Jag skulle kunna tänka mig att det är därför somliga beskriver en känsla av tomhet när de läst ut en riktigt bra bok eller sett sista avsnittet av en engagerande tv-serie.Att en tragisk historia kan drabba oss med en direkt plågsam kraft är inte så konstigt. Enligt Robin Dunbar sorterar nämligen hjärnan psykologisk smärta och fysisk smärta i samma postfack– När vi rörs till tårar av en gripande bok så processas svårmodet i hjärnans smärtcentrum, samma område som hanterar verklig smärta.I medicinsk mening var alltså Karin Boye mer träffsäker än hon kanske anade när hon diktade att det gör ont när knoppar brister.'
words = re.findall(r'\w+', text)
for word in words:
    if len(word) > 3:
        end = re.search(r'\w\w$', word)
        end = end.group(0)